Komponentsetup til TimeregV3 - versjon 1.8.2

Følg